21 april Algemene Leden Vergadering

Dames en heren,
Het bestuur nodigt u uit om mee te denken en te beslissen op

Donderdag 21 april 2022  –  20.30 uur (ontvangst met koffie/thee)

in de ontmoetingsruimte van Het Baken, Avenhornstraat 18 hs, 1023 TS  Amsterdam

Meld je hier aan!