In de geschiedenis wordt het verkrijgen van de Koninklijke goedkeuring van 1 oktober 1946 als oprichtingsdatum beschouwd, maar al in 1908 wordt de gymnastiekvereniging genoemd in de jaarboeken van de toenmalige sportorganisaties.

Enkhuizerplein rond 1955 (bron: rodi.nl)

Wat nu heel gek klinkt is dat er destijds! alleen mannen lid mochten worden.

In 1921 kwam Nieuwendam bij Amsterdam en breidde het dorp zich snel uit. De behoefte aan clubs werd groter en daarom werd er een organisatie opgericht: speeltuinvereniging Nieuwendam, waarvan de afdeling gymnastiek een belangrijk onderdeel vormde. Deze organisatie kwam op voor de
belangen van het gehele verenigingsleven, zodat iedereen daaraan wilde meedoen.

K.D.O. heeft in de loop der jaren ups en downs gekend, maar door het enthousiasme voor turnen blijft de vereniging springlevend. Voor meisjes en jongens zijn er lessen op recreatief en wedstrijdniveau.

De selectietraining wordt in samenwerking met andere verenigingen in Amsterdam Noord georganiseerd. Talenten van andere verenigingen in Amsterdam Noord zijn van harte welkom bij onze selectie. Voor volwassenen zijn er lessen conditietraining, aerobice (alleen vrouwen), skigym en volleybal.

K.D.O. is een flexibele vereniging die zich aanpast aan de behoeften en wensen van haar leden en de omgeving. Heb je een idee voor een activiteit in groepsverband, maar biedt K.D.O. dit (nog) niet aan, neem dan contact op met het bestuur. Samen organiseren we het!