GEDRAGSREGELS

Om maximaal plezier te kunnen hebben van het gymmen en turnen, gelden de volgende gedragsregels. Er zijn gedragsregels voor leden en voor de ouders/begeleiders.
Daarnaast zijn er gedragsregels t.a.v. social media en contact.

Zo doen we dat bij K.D.O.

 • We accepteren elkaar zoals we zijn.
 • We luisteren naar elkaar en reageren positief op elkaar.
 • We pesten elkaar niet.
 • Als je merkt dat iemand pest of gepest wordt, meld je dit bij je trainer.
 • Stop is stop, nee is nee, privé is privé.
 • Je kunt altijd bij je trainer terecht als je een vraag hebt of ergens mee zit.

Algemeen

 • Alle informatie over K.D.O. is te vinden op onze website www.gv-kdo-amsterdam.nl
  Maak hier gebruik van!
 • Regelmatig worden er leuke en belangrijke berichten op de website en Facebook geplaatst.
  Als je niet wilt dat er een foto van jou wordt geplaatst, wil je dit dan melden aan:
  info@gv-kdo-amsterdam.nl Geef aan wie je bent (je naam) en in welke les je meedoet.
 • Mededelingen worden zoveel mogelijk per e-mail aan u verstuurd. Zorg ervoor dat uw recente e-mailadres bij de trainer en ledenadministratie bekend is. De mededelingen worden ook op de website geplaatst.
 • KDO organiseert een paar keer per jaar een openbare les waar vriendjes en vriendinnetjes welkom zijn.
 • Bedanken voor het lidmaatschap kan enkel via het online opzegformulier. Opzeggen kan per maand.
 • Het hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld en is te vinden op de contributiepagina
 • Mondeling opzeggen bij de trainer is niet voldoende
 • Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan in de gymzaal.
 • Wij zijn samen met u en uw kinderen de vereniging. Participeer in de vereniging! Als je graag iets voor de club wil doen, laat dit ons dan weten. Misschien is een bestuursfunctie wat voor je, of wil je eens de Grote Clubactie organiseren. Voor trainers is het prettig als ouders na de les helpen met toestellen opruimen. En voor ex-turners is het misschien interessant om een jurycursus te volgen?

Gedragsegels t.a.v. social media en contact

 • De bovengenoemde gedragsregels zijn ook van toepassing op Whatsapp en andere sociale media.
 • Bestuur en trainers gebruiken e-mail, sms/Whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren. Andere communicatie via email, sms/Whatsapp en social media met een jeugdlid is niet toegestaan, dit omdat deze berichten verkeerd opgevat kunnen worden en de begeleider op deze manier (ongewenst) binnentreedt in het privéleven van het jeugdlid.
 • Bestuur en trainers beperken zich bij Whatsappgebruik met jeugdleden tot boodschappen die voor de hele groep bedoeld zijn. Beperk je tot het onderwerp van de groep, houdt het netjes en denk dat je niet altijd hoeft te reageren.
 • Heb je een algemene opmerking, kritiek of klacht? Dan kunt je terecht bij het bestuur van K.D.O. info@gv-kdo-amsterdam.nl

Tijdens de les geldt een aantal regels

Regels voor ouders/begeleiders

 • Ouders verlaten de zaal zodra de les begint. Zodra de les is afgelopen kunt u uw kind ophalen.
 • Ga niet tijdens de les met een trainer/assistent overleggen, doe dit voor of na de les. Als er weinig tijd is, kunnen vragen ook via de mail of telefoon gesteld worden. Contactgegevens staan op onze website.
 • Waardevolle spullen kunt u beter thuis laten. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van waardevolle pullen van u of uw kind(eren).
 • Kinderen van 9 jaar en ouder kunnen zich prima zelf omkleden. We verwachten van de ouders dat zij hun privacy respecteren en op de gang wachten.
 • Bij de kleutergym is het mogelijk om de eerste paar keer – als u en uw kind dat nodig hebben – in de zaal aanwezig te zijn.
 • Het is noodzakelijk dat wij u telefonisch kunnen bereiken mocht dat tijdens de les nodig zijn.
  Wilt u ervoor zorgen dat uw telefoonnummer bekend is bij de trainer en ledenadministratie.
 • Er mag niet in de zaal worden gebeld, telefoons staan op stil.
 • Geen (buiten)schoenen in de zaal.

Regels voor kinderen

 • We gaan niet op de turntoestellen als de trainer de les nog niet is begonnen.
 • Meisjes en jongens vanaf 6 jaar dragen turnkleding.
 • Als je deelneemt aan wedstrijden dan draag je KDO turnkleiding, lees meer hierover op deze pagina
 • Sieraden doen we voor de les af, omdat het dragen daarvan in de les gevaarlijk is.
 • Lange haren doen we in een staart of vlecht. Vergeet geen haarelastiekje mee te nemen!
 • Vriendjes en vriendinnetjes die ook graag op turnen willen kunnen 1 keer meedoen, daarna kunnen ze zich inschrijven.
 • Als je in de sportzaal bent, eet en drink je niet, de trainer last een drinkpauze in als dat nodig is. Dan is het toegestaan om water te drinken.
 • Tijdens de les mag je naar de WC. Meld dit wel eerst even bij de trainer.
 • Je mag geen honden en andere huisdieren meenemen in de gymzaal.

februari 2022