Contributie wordt in 10 maanden geheven. In Augustus en December wordt geen contributie geheven

Contributie wordt achteraf in rekening gebracht. Dit betekent dat eind januari, de contributie wordt geheven over januari.

Contributie inning verloopt via automatische incasso. Tijdens de inschrijving geeft u hier uw akkoord voor. Heeft u een stadspas, dan kunt u deze ook inzetten.

Lidmaatschap loopt door tot opzegging. Je mag in de maand dat je opzegt nog turnen. Opzeggen kan alleen via het online opzegformulier

De KDO contributie bestaat uit lesgeld en bondsbijdrage (KNGU). Daarnaast betalen nieuwe leden éénmalig € 10 inschrijfgeld.

KDO lesgeld januari en februari 2023

Per maart 2023 gelden de nieuwe lesgelden. Deze worden in februari vastgesteld. De onderstaande lesgelden voor januari en februari 2023 zijn nog gebaseerd op de bedragen van 2022.

ActiviteitLes per weekLesgeld per maand
Kleutergym (Nijntje beweegdiploma),
Turnen recreatiegroepen,
Turnen meisjes: 6,7,8 jaar wedstrijdgroep
1 uur€ 12,72
Turnen meisjes: 9+ jaar wedstrijdgroep1,5 uur€ 18,60
Turnen meisjes: selectiegroepdi 1,5 uur
+
do 2 uur

€ 25,20
+
€ 33,60
=
€ 58,80
Skigym1 uurcontributie
per seizoen
  • € 127,20 per jaar (10 mnd) – Kleutergym (Nijntje Beweegdiploma) – 1 lesuur per week
  • € 127,20 per jaar (10 mnd) – Recreatiegroepen turnen meisjes en jongens – 1 lesuur per week
  • € 186,00 per jaar (10 mnd) – Wedstrijdgroep turnen meisjes – 1,5 lesuur per week
  • € 168,00 per jaar (10 mnd) – Selectiegroep turnen – obv. 1 lesuur per week*

Bondsbijdrage K.N.G.U.

K.D.O. is aangesloten bij de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Iedereen die lid wordt van K.D.O. wordt daardoor ook automatisch lid van de KNGU. De bijdrage voor dit lidmaatschap wordt door de KNGU per kalenderjaar vastgesteld. Voor 2023 is dit:

LeeftijdscategorieBondsgeld per maand
Leden tot 16 jaar€ 2,58 per maand
16 jaar en ouder€ 3,18 per maand

Rekenvoorbeeld

Een kleuter die in januari 2023 1 uur per week deelneemt aan de kleutergym…
betaalt € 12,72 lesgeld + € 2,58 bondsbijdrage = € 15,30 per maand.

Nieuwsgierig?