Aan het lidmaatschap bij K.D.O. zijn kosten verbonden. De contributie bestaat uit lesgeld en bondsbijdrage (KNGU). Daarnaast betalen nieuwe leden éénmalig inschrijfgeld.

Het lesgeld voor het jaar 2022 bedraagt:

  • € 127,20 per jaar – Kleutergym (Nijntje Beweegdiploma) – 1 lesuur per week
  • € 127,20 per jaar – Recreatiegroepen turnen meisjes en jongens – 1 lesuur per week
  • € 186,00 per jaar – Wedstrijdgroep turnen meisjes – 1,5 lesuur per week
  • € 168,00 per jaar – Selectiegroep turnen – 1 lesuur per week*
  • Contributie per seizoen – Skigymnastiek – 1 lesuur per week medio sept t/m mrt volgende jaar

*De selectiegroep traint 3,5 uur per week

Bondsbijdrage KNGU en inschrijfgeld nieuwe leden K.D.O. is aangesloten bij de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). De bondsbijdrage wordt door de KNGU per kalenderjaar vastgesteld. Voor 2022 bedraagt deze € 23,80 voor leden tot 16 jaar en € 29,40 voor leden van 16 jaar en ouder. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10,00

K.D.O. int bij elk lid de bondsbijdrage KNGU gelijk met de gewone contributie en eventueel inschrijfgeld.

De verschuldigde contributie is een jaarbedrag dat in 4 termijnen per automatische incasso wordt geïnd. Contributie-inning vindt plaats in de maanden januari, april, september en november.

Opzeggen
Het lidmaatschap loopt door totdat het door u wordt opgezegd! Eventueel opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal. Opzeggen kan tot 1 maand voor aanvang van het volgende kwartaal. Wil je bijvoorbeeld stoppen per 1 januari, zorg er dan voor dat je voor 1 december opzegt.
Opzeggen kan alleen per e-email info@gv-kdo-amsterdam.nl. U ontvangt van de ledenadministratie binnen 5 werkdagen een bevestiging van de opzegging.