Via het onderstaande formulier kunt u de wachtlijstkeuze van uw kind bevestigen of aanpassen.

Dit heeft geen effect op de positie op de wachtlijst. Dit gaat op basis van aanmelding.