K.D.O. start de skigymnastiek (door trainster Louky) dit seizoen op maandag 19 september a.s. De laatste les is gepland op maandag 20 februari 2023. (dit seizoen zijn er 20 lessen). Tijdens de herfst- en kerstvakantie is er geen training. Op de les wordt u hierover tijdig ingelicht.

Locatie

De training vindt weer plaats in de gymzaal van de Piramideschool. Houdringe 2.

Lestijd

De lessen zijn op maandag van 19:00 tot 20:00 (een half uur eerder dan vorig jaar)

Data:

19, 26 september 2022
3, 10, 24, 31 oktober 2022
7, 14, 21, 28 november 2022
5, 12, 19 december 2023
9, 16, 23, 30 januari 2023
6, 13, 20 februari 2023

Contributie

Deze bedraagt voor de gehele periode € 90,00 inclusief het bondsgeld van de KNGU. Een vriendelijk verzoek om de contributie voor eind oktober a.s. overmaken op de bankrekening van K.D.O. NL65 INGB 0004 7741 60 onder vermelding van uw naam en het woord “skigym”.

Wilt u meedoen?

Kom naar de gymzaal en neem gerust iemand mee die in de wintermaanden aan zijn of haar conditie wil werken. Nieuwe leden bij de les skigymnastiek zijn van harte welkom.

Wij wensen u een gezellig en sportief seizoen toe.